Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Prijava rada

Obrazac za prijavu radova sastoji se od:

U postupku prijave rada sustav će zahtijevati definiranje lozinke (zadnje polje u obrascu). Lozinku sačuvajte jer ćete ju koristiti za ponovnu prijavu u sustav.

Molimo Vas da pripazite na točan upis podataka te da podatke ne upisujete velikim slovima nego u obliku Ime Prezime, Naziv ustanove, itd.


Opće informacije
Naslov je najčitaniji i najvidljiviji dio rada jer se zajedno s imenom autora objavljuje u programu konferencije, a na temelju tih informacija dio sudionika odlučit će se za sudjelovanje u prezentaciji/provedbi. Iz tog razloga naslov sa što manje riječi treba opisati sadržaj rada. Maksimalan broj znakova koje kratki naslov može sadržavati je 60.
Ovo polje nije obavezno, nego služi kao mogućnost autorima za upisivanje duže verzije naslova ako zbog ograničenja broja znakova u kratkom naslovu ne mogu prenijeti ideju svoga rada. Napomena: u programu konferencije bit će objavljen "Kratki naslov rada".
Sažetak Vaše prijave
Sažetak je kratki opis Vašeg rada koji će biti vidljiv u programu konferencije. Može imati najviše 250 riječi pa je u njemu potrebno koncizno opisati: za "konferencijski rad" - koje teorije, metodologije, zaključci i rezultati se razmatraju; za "interaktivno izlaganje" - primjere iz prakse koji će se demonstrirati prezentacijom, kao što je upotreba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode ili slično; za "radionicu" - što će se na radionici raditi i kako će se postići zadani ciljevi te kako će izvođač znati jesu li ciljevi postignuti; za "ogledni sat" - područje koje će pokrivati ogledni sat, što će se na oglednom satu raditi, kako će se postići željeni ishodi te kako će izvođač znati jesu li isti postignuti.
Ovdje objasnite kako Vaš rad tematski doprinosi konferenciji. Maksimalan dozvoljeni broj riječi je 250.
Autori
Autor 1
Molimo autore da unesu službeni (puni) naziv ustanove/organizacije.
Molimo Vas da biografiju upišete u trećem licu jednine. Maksimalan broj riječi koje se mogu upisati je 250.


Ovdje označite hoće li ovaj autor prezentirati rad na konferenciji.
Autor 2
Molimo autore da unesu službeni (puni) naziv ustanove/organizacije.
Molimo Vas da biografiju upišete u trećem licu jednine. Maksimalan broj riječi koje se mogu upisati je 250.


Ovdje označite hoće li ovaj autor prezentirati rad na konferenciji.
Autor 3
Molimo autore da unesu službeni (puni) naziv ustanove/organizacije.
Molimo Vas da biografiju upišete u trećem licu jednine. Maksimalan broj riječi koje se mogu upisati je 250.


Ovdje označite hoće li ovaj autor prezentirati rad na konferenciji.
Autor za komunikaciju s organizatorima
Ovdje možete upisati dodatne podatke za kontakt, privatnu e-adresu ili telefonski broj, koji će biti korišteni samo u slučaju kada organizatori ne uspiju stupiti u kontakt s autorom putem ranije navedene e-adrese.
Teme
Izaberite konferencijsku temu u koju se Vaš rad najviše uklapa.


Prijava konferencijskog rada
Ovdje se učitava datoteka s punim tekstom rada u kojoj se, radi anonimne recenzije, ne smije pojavljivati ime autora.


Ovdje označite želite li da Vaš konferencijski rad, ukoliko bude prihvaćen od strane Programskog odbora konferencije CUC 2019, bude upućen na recenziju za objavu u časopisu Politehnika.

  Formatiraj:
Ograničenje veličine datoteke je 106 MB.
Prijava interaktivnog izlaganja
Polja u ovoj grupi popunite samo ako prijavljujete interaktivno izlaganje. Za uspješnu prijavu interaktivnog izlaganja obavezno je popuniti polja označena zvjezdicom (*). Maksimalan broj riječi za svako polje je 250.
Ako je tema Vašeg interaktivnog izlaganja npr. korištenje nekog IKT alata, u ovom polju pojasnite što je novo u alatu, kako doprinosi učenju, koje izazove i probleme rješava (zašto koristite upravo taj alat) te kako potiče razvoj vještina.
Prijava radionice
Polja u ovoj grupi popunite samo ako prijavljujete radionicu. Za uspješnu prijavu radionice obavezno je popuniti polja označena zvjezdicom (*)


Formulirati iz perspektive polaznika: Što će polaznici naučiti/svladati/biti sposobni napraviti nakon pohađanja radionice? Npr. nakon pohađanja radionice o Moodle-u polaznici će se moći logirati, pregledavati materijale, koristiti forum i kalendar te predati zadatak.
Kome je radionica namijenjena? Kojeg su profila očekivani polaznici?
Koja su prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva neophodna i/ili bitna za pohađanje radionice?


Ovdje možete označiti optimalan broj sudionika na radionici. Organizatori će, ovisno o dostupnim kapacitetima, obavijestiti autora o mogućem broju sudionika.
Predavanje, prezentacija s predavačkog računala, grupni rad polaznika, uz korištenje računala ili bez, individualni rad polaznika, na računalu ili bez, neki drugi oblik rada (koji?)?Učionički postav: stolovi i stolice; postav za grupni rad: 2 spojena stola okružena s 4 do 6 stolica; kino postav: stolice (bez stolova).U računalnim učionicama autori će na raspolaganju imati projektor, platno i predavačko računalo s mišem. Dostupna oprema za sudionike bit će: računala s miševima; procesorima i3 ili i5 i minimalno 4GB RAM-a; s instaliranim sustavom Windows 10, preglednicima Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox, aktualnom verzijom Flasha te paketom Office. Stoga te zahtjeve nije potrebno unositi u ovo polje. Molimo autore da pogledaju pitanja u nastavku i razmisle o dodatnim zahtjevima te ih upišu u ovo polje. Kakva je oprema potrebna za rad svakog polaznika (npr. računalo s mišem, tastaturom, slušalicama…)? Koji alati će se koristiti i koji je softver potrebno instalirati na računala (ako se ne radi o slobodnom softveru predlagač je dužan regulirati pitanje licenciranja)? Ako je potrebna instalacija softvera, obavezno je dostavljanje poveznice na verziju softvera koju je potrebno instalirati na računala. Ima li posebnih napomena u vezi instalacije? Pod kojim uvjetima softver funkcionira – je li potrebno instalirati dodatni softver? Je li potrebno instalirati poseban dodatak za preglednik (add on)? Je li potrebna neka druga verzija Windowsa, preglednika, starija verzija Flasha? Je li potreban neki drugi operativni sustav i koja verzija? Je li vam potreban dodatan hardver? Donose li autori vlastiti hardver? Je li za hardver potrebno instalirati upravljačke programe (drivere)? Organizacijski odbor konferencije CUC 2019 obavijestit će autore u kojoj je mjeri moguće realizirati njihove prijedloge.

Ovdje je navedena oprema koju organizatori mogu osigurati. Ostalu opremu osigurava autor. U ovom polju možete označiti je li potrebno nešto od navedene opreme. Ako nije potrebno ništa od navedenog, preskočite ovo pitanje.
Prijava oglednog sata
Polja u ovoj grupi popunite samo ako prijavljujete ogledni sat. Za uspješnu prijavu oglednog sata obavezno je popuniti polja označena zvjezdicom (*).
Koje je područje kolegija ili nastavnog predmeta koje će biti obrađeno i kojoj dobnoj skupini je taj sadržaj namijenjen? Npr. "Turističke mogućnosti nizinske Hrvatske" iz nastavnog predmeta Geografija za 8. razred osnovne škole.
Kome je ogledni sat namijenjen (nadovezujući se na gornji primjer, ciljana skupina bi prvenstveno bili učitelji geografije)? Koje su vještine ili iskustva neophodna i/ili bitna za pohađanje oglednog sata?
Što će nakon pohađanja oglednog sata Vaši kolege edukatori naučiti/svladati/moći napraviti u svojoj učionici? Nadovezujući se na navedeni primjer područja koje će pokriti ogledni sat, primjeri ishoda učenja su: osmisliti istraživačku nastavu na stvarnim životnim situacijama, poticati motivaciju i kreativno rješavanje problema kod učenika, primijeniti web karte (HAK karte, Google karte ili Google Earth, Street View), web alate (Jigsaw Planet) i proračunske tablice (MS Excel ili Google tablice) u nastavi Geografije, korelirati Geografiju s Građanskim odgojem (poduzetništvo, upravljanje financijama, socijalne vještine, kulturni identitet, zaštita okoliša), itd.


Tko će u stvarnoj učionici biti polaznik sata pripremljenog prema modelu oglednog sata? Nadovezujući se na prethodne primjere, krajnji korisnici oglednog sata su učenici 8. razreda osnovne škole.
Ishodi učenja za krajnje korisnike - učenike ili studente koji će sudjelovati na satu kakav predlažete (ono što će učenici i studenti ponijeti sa sobom nakon sata izrađenog po modelu oglednog sata). Nadovezujući se na navedeni primjer područja koje će pokriti ogledni sat, primjeri ishoda učenja su: učenici će moći prepoznati mogućnosti za razvoj turizma u nizinskoj Hrvatskoj kroz istraživački rad, razvrstati odredišta prema vrsti turizma, pokazati na geografskoj karti i imenovati najpoznatija turistička odredišta nizinske Hrvatske, izraditi plan i troškovnik putovanja – upravljanje financijama, usmeno prezentirati rad, itd.
Ovdje predstavite plan sata prema aktivnostima učenika tj. upišite aktivnosti učenika u razredu, objašnjenje s kojim ciljem se provode i što će se njima postići.
Za svaku aktivnost navedenu u prethodnom polju, molimo navedite njenu svrhu, tj. njen pedagoški ishod (kako doprinosi učenju, kako potiče razvoj vještina).Učionički postav: stolovi i stolice; postav za grupni rad: 2 spojena stola okružena sa 4 do 6 stolica; kino postav: stolice (bez stolova).U računalnim učionicama autori će na raspolaganju imati projektor, platno i predavačko računalo s mišem. Dostupna oprema za sudionike bit će: računala s miševima; procesorima i3 ili i5 i minimalno 4GB RAM-a; s instaliranim sustavom Windows 10, preglednicima Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox, aktualnom verzijom Flasha te paketom Office. Stoga te zahtjeve nije potrebno unositi u ovo polje. Molimo autore da pogledaju pitanja u nastavku i razmisle o dodatnim zahtjevima te ih upišu u ovo polje. Kakva je oprema potrebna za rad svakog polaznika (npr. računalo s mišem, tastaturom, slušalicama…)? Koji alati će se koristiti i koji je softver potrebno instalirati na računala (ukoliko se ne radi o slobodnom softveru predlagač je dužan regulirati pitanje licenciranja)? Ako je potrebna instalacija softvera, obavezno je dostavljanje poveznice na verziju softvera koju je potrebno instalirati na računala. Ima li posebnih napomena u vezi instalacije? Pod kojim uvjetima softver funkcionira – je li potrebno instalirati dodatni softver? Je li potrebno instalirati poseban dodatak za preglednik (add on)? Je li potrebna neka druga verzija Windowsa, preglednika, starija verzija Flasha? Je li potreban neki drugi operativni sustav i koja verzija? Je li vam potreban dodatan hardver? Donose li autori vlastiti hardver? Je li za hardver potrebno instalirati upravljačke programe (drivere)? Organizacijski odbor konferencije CUC 2019 obavijestit će autore u kojoj je mjeri moguće realizirati njihove prijedloge.

Ovdje je navedena oprema koju organizatori mogu osigurati. Ostalu opremu osigurava autor. U ovom polju možete označiti je li potrebno nešto od navedene opreme. Ako nije potrebno ništa od navedenog, preskočite ovo pitanje.
Opcionalni komentari
Ovdje upišite dodatne informacije o prijavi, dodatne potrebe ili zahtjeve prema organizatorima
Lozinka
Upišite lozinku koju ćete koristiti za naknadnu prijavu u sustav - provjeru statusa recenzije, učitavanje i pregled datoteka te eventualnu izmjenu podataka. Molimo Vas da zapamtite lozinku i identifikacijski broj koji ćete primiti putem e-pošte odmah nakon ispunjavanja ovog obrasca.
Molimo provjerite jesu li sva polja ispravno popunjena. Kada ste završili, odaberite "Prijava rada".

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC