Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8

Analiza mikroklimatskih uvjeta u učionicama
Bojan Banić, Janja Banić, Vesna Novosel-Martinić, Andreja Veršić

Fokus na pokus
Karolina Dvojković, Sanja Pavlović Šijanović, Kristina Kristek

Iskustvo mentoriranja – primjeri iz prakse
Darija Begedin, Antonija Capan, Tatjana Bednjanec

Kako procijeniti smislenost korištenja tehnologije u razredu?
Maja Vičič Krabonja, Magdalena Šverc

Kaos i učenje
Vedran Žadanj

Nadareni učenici
Kristina Alviž Rengel, Ana Spada

Primjena suvremenih metoda poučavanja na nastavnu jedinicu: eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca
Maja Škarica, Jadranka Musulin, Anita Harmina

Realizacija m-učenja primjenom BYOD modela u osnovnoj školi
mr.sc. Tamara Ređep, Tomislav Leček, dr. sc. Tea Pavičić Zajec

Školski #digitalni eko čuvari - tagirajmo #otpad
Mirena Maljković, Tihana Levar, Mario Dumančić

Virtualni model školskog atrija
Nataša Boj, Aleksandra Tonković

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC