Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
9.9MB

Adobe Spark - alat za izradu web stranica te slikovnih i video prikaza

Cilj radionice je predstaviti alat Adobe Spark za izradu web stranica te slikovnih i video uradaka. Adobe Spark je jednostavan i pregledan alat za stvaranje dinamičnih i zanimljivih digitalnih sadržaja. Alat je prikladan korištenju u nastavi bilo kojeg predmeta jer odgovara potrebama suvremenog učitelja da motivira učenike te je u skladu s afinitetima učenika koji bolje usvajaju novo gradivo na dinamičniji i slikovitiji način bliži načinu na koji provode većinu svog slobodnog vremena. Radionica je zamišljena u dva dijela. U prvom dijelu (45 minuta) polaznicima će biti predstavljen alat Adobe Spark u vidu 3 kategorije koje mogu kreirati: web stranica, slikovni prikaz te video prikaz. Svaka kategorija bit će pojašnjena korak po korak, naglašavajući njene posebitosti i prednosti za korištenje. Također će polaznicima biti pokazani već kreirani i u nastavi korišteni autoričini radovi. U drugom dijelu radionice (45 min) polaznici će kreirati svoj Adobe Spark uradak, individualno, ali uz nadzor i pomoć voditeljice radionice te, ako žele, podijeliti i prikazati svoje radove ostalim polaznicima.

Ivana Rako Vuksan
Osnovna škola Zmijavci
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC