Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
17.6MB

Primjena digitalnih alata na smotri ugostiteljskih škola

Smotra ugostiteljskih škola organizira se u Visu više od 20 godina kao projekt svih učenika, nastavnika i privrednih subjekata otoka. Na smotri sudjeluju škole iz cijele Hrvatske. U cilju osuvremenjavanja nastave i kontinuiranog osposobljavanja učenika i nastavnika za rad s IKT, tijekom trajanja manifestacije na temu "Antika", korišteni su različiti digitalni alati. Učenici su u digitalnom alatu Canva, Google fotografije i drugima izradili pozivnice, plakate i ostale materijale za smotru. U aplikaciji Relive izrađena je digitalna tematska šetnja kroz antičke lokalitete uz seminar za gostujuće nastavnike. Za izradu virtualne šetnje muzejom "Stara Issa" korišteni su 3D alati. Svi digitalni sadržaji podijeljeni su sa sudionicima smotre i objavljeni na web-u Škole. Aktivnostima je i učenicima i nastavnicima poticana kreativnost, samostalnost, povezivanje ideja i suradničko učenje, posebno korištenjem alata Teams. Evaluacija smotre provedena je digitalnim alatom Mentimetar. Za učenike je pokazala znatno povećanu motiviranost kako u primjeni IKT tako i u praktičnom dijelu rada. Nastavnicima strukovnih predmeta i ugostiteljima primjenom IKT približen je suvremeni način rada.

Josipa Poduje
Srednja škola "Antun Matijašević Karamaneo"
Hrvatska

Alma Vodopija
Srednja škola "Antun Matijašević Karamaneo"
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC