Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
zip
875KB

Digitalni alat H5P kao podrška vrednovanju

Polaznici će naučiti kako koristiti digitalni alat H5P i primjenjivati ga u vrednovanju za učenje i vrednovanju kao učenje. U njemu će naučiti izrađivati interaktivne sadržaje primjenjive u nastavnim aktivnostima u kojima se provodi vrednovanje učenika. Digitalni alat H5P je u potpunosti besplatan, što ga čini jedinstvenim alatom u odnosu na mogućnosti, upotrebu i dijeljenje. U stvaranju digitalnih interaktivnih sadržaja moguće je koristiti više od 17.000 mrežnih stranica i njihovih resursa, ugradivih u H5P digitalni i interaktivni uradak. Za hrvatski obrazovni sustav je zanimljivo kako je integriran u platformu Loomen. Na taj je način dostupan svim odgojno-obrazovnim učiteljima koji e-tečajeve koriste u hibridnom modelu poučavanja. U uvodnome dijelu radionice predavačice će predstaviti i objasniti digitalni alat H5P. Prikazat će ogledne primjere aktivnosti za vrednovanje izrađene pomoću ovog alata. U nastavku slijedi registracija polaznika u alat H5P te grupni rad sa zadatkom izrade sadržaja za vrednovanje kao učenje i/ili vrednovanje za učenje, prema zadanim smjernicama. Sudionici će svoj napredak pratiti listom za procjenu temeljem koje će i voditeljice imati uvid u rad sudionika. Po završetku izrade interaktivnog sadržaja sudionici će predstaviti svoje grupne uratke, demonstrirati ih i odgovarati na pitanja ostalih sudionika radionice. Na kraju slijedi evaluacija radionice.

Nataša Ljubić Klemše
I. osnovna škola Bjelovar
Hrvatska

Helena Gustović Ljubić
I. osnovna škola Bjelovar
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC