Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
1.2MB

Escaperoom mad mathematician

Formativno vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje moguće je istovremeno ostvariti i korištenjem digitalnih alata. Escaperoom, ili otključaonica, zanimljiv je i privlačan način kako igrifikacijom približiti učenicima matematičke koncepte i to još na stranom jeziku, engleskom. Premještanjem usredotočenja pozornosti s matematike i učenja vokabulara na savladavanje izazova kako bi se došlo do kraja igre, omogućava neformalan način usvajanja ishoda. Otključaonice je moguće izvesti na tradicionalan način ili u skladu s izazovima 21.stoljeća, korištenjem digitalnih alata i platformi. Primjer otključaonice izrađen u Geniallyju korišten je na satu integrirane interkulikularne nastave engleskog jezika i matematike.

Ella Rakovac Bekeš
I. gimnazija Osijek
Hrvatska

Ivana Štiglec
I. gimnazija Osijek
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC