Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
5.6MB

Quizalize - kvizom do lakšeg poučavanja

Quizalize je on-line platforma za provjeravanje i ocjenjivanje u učionici na zabavan način putem računala, tableta ili mobilnog telefona. Učitelji stvaraju jednostavne i atraktivne kvizove za provjeru znanja učenika, a rezultate su vidljivi na nadzornoj ploči nastavnika putem izvješća o učenicima. Quizalize ima prijateljsko i šareno sučelje koje je zanimljivo i jednostavno za korištenje. Pri stvaranju kvizova, nastavnici mogu nadilaziti tipične opcije pitanja i odgovora, postoje različiti tipovi pitanja, a mogu se odabrati i različite duljine vremena za odgovaranje, dodati objašnjenja i kategorizirati pitanja unutar kviza pod određenim podtemama. Mogu se dodavati slike i jednadžbe pa se Quizalize može upotrijebiti u bilo kojem predmetu. Ovim interaktivnim izlaganjem, osim zornog prikaza sučelja alata i objašnjenja kako ga koristiti, bit će prikazani primjeri dobre prakse kako učitelji pojedinih predmeta koriste alat za uvod u temu ili završno ponavljanje. Na taj način učenici uče ili ponavljaju nastavno gradivo na zabavan način, razvija se suradničko učenje, ali i natjecateljski duh, učenici vide gdje griješe te razvijaju i svoju sposobnost samoprocjenjivanja, a također je učenik stavljen u fokus poučavanja. Kvizovi izrađeni na ovoj platformi testove pretvaraju u zabavne timske igre. Odmah je vidljivo tko treba pomoć u kojoj mjeri, bez puno napora mogu se učenicima dodijelite nastavne aktivnosti koje razvijaju bolje učeničke rezultate.

Mirjana Jambriško
Osnovna škola Vinica
Hrvatska

Jasminka Belščak
Osnovna škola Petrijanec
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC