Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
20.4MB

Projekt LIKE – rad s darovitim učenicima na razvoju računalnog mišljenja

Na području Velike Gorice za učenike razredne nastave nema mogućnosti izborne nastave informatike niti neke aktivnosti vezane za IKT. Također, suočeni smo s problemom pada broja djece na natjecanjima iz programiranja zbog nedovoljnog interesa i neupućenosti u mogućnosti i zabavu koju nam donosi programiranje. Spojivši ta dva problema došli smo do rješenja da ponudimo darovitoj djeci radionice programiranja. U sklopu Društva pedagoga tehničke kulture i informatike prijavili smo projekt na natječaj HSIN-a te tako financirali radionice i djeci omogućili besplatno polaženje istih. U školama Velike Gorice provodi se testiranje preko 450 djece u trećim i četvrtim razredima od stručnih timova škola u sklopu projekta „Kreativno-socijalizacijska grupa darovitih učenika“. Sukladno rezultatima dobivenim testiranjima dobili smo ciljanu skupinu –oko 100 nadarenih učenika. Omogućili smo učenicima trećeg razreda radionice računalnog i logičkog razmišljanja kao uvod u programiranje. Učenici trećeg razreda započeli su radionice rješavanjem zadataka s natjecanja Dabar i Klokan, koristili su online alate za razvijanje programerskih vještina (code.org i Play lab), vježbali su online aktivnosti usmjerene na vježbanje logičkog zaključivanja (matematičke i logičke igre, hanoi toranj...), slagali tangrame i mozgalice. S učenicima četvrtog razreda radili smo radionice programiranja u Logu. Održavajući besplatne radionice kroz tri mjeseca učenici su razvili zavidna znanja u programiranju i računalnom razmišljanju kroz zabavan i njihovom uzrastu prilagođen način. Za kraj nam je anketna evaluacija te natjecanje za učenika dalo dobre rezultate kod rješavanja logičkih i programskih zadataka te pozitivne povratne informacije o uspješnosti provedbe projekta.

Katarina Grgić Noršić
OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica
Hrvatska

Maja Đuričić
OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica
Hrvatska

Milan Omrčen
OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC