Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
2.7MB

Virtualna učionica kao platforma projektnih aktivnosti u strukovnom obrazovanju

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a u okviru ESF-ovog projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta" održan je stručni skup pod nazivom „Virtualne učionice kao platforma projektnih aktivnosti u strukovnom obrazovanju“. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje je u funkciji razvoja profesionalnih i za posao potrebnih kompetencija koje moraju zadovoljiti potrebe modernog, konkurentnog i fleksibilnog tržišta rada. Time se nameće potreba drukčijeg pristupa učenju i poučavanju, primjena inovativnih metoda i postupaka rada u nastavnome procesu te nove kompetencije nastavnika. Cilj provedene edukacije je unaprjeđenje digitalnih kompetencija strukovnih nastavnika te motiviranje polaznike da samostalno osmisle i izrade svoje vlastite virtualne učionice kao platforme projektnih aktivnosti. Za realizaciju postavljenog cilja održan je niz od 3 radionice po 5 sati + 1 sat online u kojima su polaznici planirali provedbu projektne aktivnosti uz korištenje virtualne učionice kreirane u Loomen-u. Polazeći od različitih projektnih aktivnosti planiranih školskim kurikulumom pretpostavlja se kreativnost, inovativnost i modernizacija uz ciljano korištenje IKT-a i virtualnu suradnju svih sudionika projekta čime se unapređuju digitalne kompetencije. Profesionalna komunikacija svih sudionika projekta pretpostavlja prostor za razmjenu ideja, konstruktivne rasprave i razmjenu sadržaja što omogućava virtualna učionicu u Loomen-u. Polaznici su upoznali načine i mogućnosti korištenja virtualne učionice izrađene u Loomen-u koja može biti platforma za provedbu projektnih aktivnosti. Projektnom timu omogućava personalizirano okruženje za suradnju i komunikaciju i jednostavno dijeljenje materijala kreiranih korištenjem različitih digitalnih alata . Osim izrade novih digitalnih sadržaja polaznici su upoznali načine integracije već gotovih digitalnih materijala, a sve s ciljem provedbe planiranih projektnih aktivnosti.

Suzana Mikulić
Ekonomsko-birotehnička škola Split
Hrvatska

Jozica Pažanin
Ekonomsko-birotehnička škola Split
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC