Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
3.4MB

Boje bez granica - RGB dioda upravljana Arduino platformom

RGB dioda je poluvodička komponenta koja u jednom prozirnom kućištu ima tri svjetleće diode, crvenu (R), zelenu (G) i plavu (B). Svaka dioda u kućištu može svijetliti posebno ili, ako se mijenjaju udjeli pojedine svjetlosti, mogu se dobiti kombinacije iz cijelog spektra boja. Platforma Arduino jedan je od prikladnih elektroničkih uređaja koji sadržava mikroupravljač. Pomoću mikroupravljača možemo kontrolirati i upravljati obojenom svjetlosti RGB diode. Demonstrirat ćemo miješanje obojenih svjetlosti pomoću jednostavnog uređaja koji se sastoji od mikroupravljača, crvene, zelene i plave svjetleće diode te potenciometara. Objasnit ćemo što je platforma Arduino i njezine dijelove. Pokazat ćemo preuzimanje besplatnog softvera za rad s Arduinom. Nakon toga će polaznici radionice naučiti osnove rada s RGB diodom. U vježbi ćemo povezati RGB diodu s platformom Arduino. Sudionici će prema zadanoj shemi spajati dijelove. Odgovarajućim kodiranjem mikroupravljača postići ćemo da RGB dioda svijetli crveno, zeleno ili plavo. Promjenom parametara u kodu dobit ćemo ostale obojene svjetlosti u spektru ili bijelu svjetlost. Sudionici će dati svoja softverska rješenja za dobivanje različitih obojenih svjetlosti te udjela pojedinih primara.

Mirjana Malarić
Srednja škola Jelkovec
Hrvatska

Ives Buljan Gladović
Srednja škola Jelkovec
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC