Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
87.2MB

Poveži korijene, spoji kontinente

Radom "Poveži korijene, spoji kontinente" predstavit ćemo projekt "Korijeni" koji provodimo u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH, a kojim smo kroz održavanje zajedničkih video susreta (video sati) koristeći Adobe Connect, povezali osnovne škole u Republici Hrvatskoj i hrvatske škole u Sjedinjenim Američkim Državama (pri Hrvatskim katoličkim župama), Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Koristeći ovakvu mogućnost neposredne komunikacije potiče se intenzivnije korištenje i učenje hrvatskog jezika (za djecu Hrvate izvan domovine), a odabirom tema poput Domovinskog rata ali i sportskih uspjeha ili sličnosti i različitosti u načinima života, povezuju se nove generacije Hrvata u domovini i izvan nje. Projekt provodimo dvije godine te ćemo upoznati sudionike sa školama koje su uključene u projekt, prikazati načine suradnje i teme koje smo obradili. U radu ćemo prikazati različite oblike školovanja Hrvata izvan Republike Hrvatske s obzirom na načine organizacije i potporu koje im pruža matična domovina.

Lidija Miletić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Hrvatska

Darko Tufekčić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC