Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »

Detektivi za istraživanje onečišćenja potoka

Ogledni sat Nastavna tema: Voda u prirodi- Tko je onečistio potok? Projektna nastava - matematika, biologija, kemija

Očuvanje prirode je naš trenutni prioritet. Na ovom oglednu satu igrat ćemo se detektiva i primjenom znanja iz kemije, biologije i matematike spasit ćemo potok.

Učenici (polaznici) moći će kritički razmatrati upotrebu tvari i njihov utjecaj na čovjekovo zdravlje i okoliš, uočiti zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih tablicama i grafovima te analizirati, izračunavati i prikazivati podatke tablicama i dijagramima koristeći se digitalnim alatima po izboru.

Željeni ishodi postići će se timskim radom, problemskom/projektnom nastavom i primjenom IKT alata.

Ostvarenje ishoda provjerit će se rezultatom (prezentacijom) rješenja svake grupe.

Rajka Avirović Gaća
OŠ Eugena Kumičića, Slatina
Hrvatska

Sanela Jukić
OŠ Eugena Kumičića Slatina
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC