Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
33.0MB

WiFi i 5G - elektromagnetsko zračenje u školi

Ako je uvođenje novih IKT u škole podizanje kvalitete nastavnog procesa, a ne samo zadovoljavanje forme opremanja škola komunikacijskom opremom tada je NAJVAŽNIJE da svi sudionici tog obrazovnog procesa razumiju fizikalnu osnovu koja omogućava IKT – elektromagnetsko zračenje,a koja je obrazovno sadržana i rascjepkana kroz cijelo školovanje (12 godina)i kroz nekoliko obrazovnih predmeta (STEM i društvenih). S druge strane te nove „zračeće“ tehnologije unose i nove izazove, pa i strah od njihove uporabe. Radionica ima za cilj ukazati na znanstvene činjenice o elektromagnetskom zračenju, povezati ih vrlo jednostavno i razumljivo sa svakodnevnim životom, prikazati učinke elektromagnetskog zračenja razumljivim pokusima i interaktivnim sudjelovanjem svih sudionika radionice. Namjera je ukazati da se znanja o tim tehnologijama već dugo prenose u nastavnim predmetima ali se ne ističu kao posebnost. Zračenje je prirodna činjenica i ono nam je potrebno u svakodnevnom "biološkom" funkcioniranju no, umjetno stvoreno zračenje svakako treba istraživati, posebno njegovo međudjelovanje sa živom materijom te utvrđivati i istraživati količine izlaganja ljudi (posebno djece-učenika) tom zračenju. Radionica je posvećena općoj raspravi o uvođenju IKT u škole i o izlaganju učenika i djelatnika dodatnom elektromagnetskom zračenju proizašlom iz potrebe korištenja IKT u provedbi nastave. Izlaganje elektromagnetskom zračenju biti će prikazano pažljivo oblikovanim pokusima koji će sudionike „podsjetiti“ na svakodnevne činjenice korištenja tog zračenja u životu. Naglasak će biti na IKT uređajima koji se imaju namjeru koristiti za provedbu škole za život. Neće se raspravljati niti procjenjivati učinkovitost korištenja IK tehnologije prema SAMR modelu već će biti dan doprinos razumijevanju načina funkcioniranja te opreme.

Ivica Prlić
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Hrvatska

Hrvoje Mesić
Udruga Prirodopolis
Hrvatska

Renata Ivanković
CARNET
Hrvatska

Luka Pavelić
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC