Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
19.5MB

Imaš li Yammer, Teams, Loomen...? Office 365 alati i Loomen iz perspektive učitelja RN PN Razrednika

Office 365 je besplatni programski paket za svakog djelatnika odgojno obrazovne ustanove koji posjeduje svoj AAI identitet. Ovim oglednim satom prikazat ćemo polaznicima kako smo koristili Office 365 alate na primjeru C-projekta koji se provodi u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica u sklopu preventivnog programa škole, a temelji se na povezivanju, suradnji i sigurnom korištenju Yammera, Teamsa i Loomena učenika 4.c; 5.c i 6. c razreda. Polaznici će moći vidjeti različite vrste aktivnosti, obrazovne sadržaje i multimedijske resurse koji se mogu koristiti u školi ili u radu kod kuće kao dodatni oblik povezivanja i poučavanja učenika. Cilj projekta je međuvršnjačko učenje tako da mlađi uče od starijih i sigurno korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije. Yammer služi za komunikaciju između navedenih skupina učenika dok Loomen služi za online poučavanje o temama koje se tiču digitalne tehnologije, nasilja općenito, nasilja na internetu te ostalih tema koje se tiču razvoja učenika kao cjelovitog čovjeka. Nakon pregledanih sadržaja i izvršenih aktivnosti riješit će se kratki anketni upitnik te će se razmijeniti različita iskustva vezana za projektni ogledni sat.

Saša Špoljarić
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Hrvatska

Martina Trešćec Godek
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Hrvatska

Biserka Knez
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC