Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
8.7MB

Praktična nastava – podučavanje istraživanjem

Interaktivnim izlaganjem Praktična nastava – podučavanje istraživanjem predavači, nastavnici praktične nastave u strukovnoj školi, prikazat će primjer dobre prakse – projekt izrade CNC tokarilice. Rad učenika u sklopu takva projekta u četiri koraka: 1. Upoznavanje s projektom, analiza problema, razmjena mišljenja, izrada nacrta i plana rada. 2. Rastavljanje klasične CNC tokarilice, zamjena istrošenih strojnih dijelova, obnova antikorozivne zaštite, izrada strojnih dijelova za konverziju u CNC tokarilicu, izrada nosiva stola s potrebnim zaštitama, spremištima za elektroniku i spremištem za odvajanje strugotine te zaštitnih elemenata koje propisuje zaštita na radu. 3. Ugradnja koračnih motora, senzora, upravljačke jedinice, napajanja, relejskih modula te kalibriranje i programiranje elektronike. 4. Puštanje CNC tokarilice u rad, određivanje početnih karakterističnih točaka. Pri planiranju nastave nastavnik diferencira zadatke u razrednome odjelu ovisno o sposobnostima učenika te ih prilagođava darovitim učenicima i učenicima s teškoćama. Takva diferencijacija zadataka omogućuje optimalno ostvarivanje potencijala svih učenika što pozitivno utječe na radno ozračje tijekom nastave. Dosadašnje iskustvo predavača pokazuje da su učenici izuzetno motivirani i ponosni zbog prezentacije rezultata projekta, na što osobito utječe predstavljanje njihova rada u medijima. Izlaganje će dokazati kako se provođenjem projektne nastave u praktičnoj nastavi razvija kreativnost učenika te, pozicioniranjem učenika u središte nastavnoga procesa, pozitivno utječe na njihovu aktivnost i motivaciju. Usvojena znanja i vještine učenicima će omogućiti razvoj komparativnih prednosti pri pozicioniranju na tržištu rada te postaviti odlične temelje za cjeloživotno učenje. Takav način usvajanja gradiva otvara i dodatne mogućnosti za integraciju nastavnih sadržaja unutar istoga predmeta te korelaciju s drugim, stručnim i općeobrazovnim, nastavnim predmetimač.

Vedran Runje
Industrijsko-obrtnička škola Slatina
Hrvatska

Mark-Kristijan Milaščević
Industrijsko-obrtnička škola Slatina
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC