Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
3.6MB

Digitalne kompetencije ravnatelja u službi razvoja škole

Interaktvina prezenacija tijekom koje će sudionicima biti prezentirana važnost razvoja vlastitih digitalnih kompetencija putem edukacija u projektu e-Škole s obzirom na ulogu ravnatelja u razvoju digitalnih kompetencija djelatnika i učenika kao i s obzirom na ulogu koju ravnatelji imaju u razvoju digitalne zrelosti škole. Namijenjeno samo ravnateljima.

Lucija Dejanović
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Hrvatska

Gordana Jugo
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC