Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
14.6MB

CRISS projekt u Srednjoj školi Zlatar

CRISS je obrazovni inovativni projekt, temeljen na europskom priznatom okviru za digitalne kompetencije građana. Svrha projekta je testiranje platforme koja će omogućiti stjecanje i vrednovanje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama diljem Europe. Financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa OBZOR 2020.

U testiranje digitalne platforme uključeno je oko 25400 učenika, 2290 nastavnika i 490 obrazovnih ustanova iz cijele Europe.

Iz Hrvatske je uključeno oko 1000 hrvatskih učenika i 60 nastavnika iz ukupno 20 škola.

Iz Srednje škole Zlatar je uključeno 68 učenika i 5 nastavnika (informatika, matematika, fizika, zemljopis)

U Hrvatskoj se projekt provodi u suradnji Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina i CARNet-a.

Inovativnost metodologije poučavanja temelji se na tehnologiji računalnog oblaka - CRISS platformi koja sadrži učenički e-portfolio putem kojeg nastavnik ima stalni pristup radovima i podacima učenika.  

Nastavnicima su dostupni alati za planiranje nastave, praćenje te evaluaciju napretka učenika u svrhu stjecanja digitalnih kompetencija.

Koristeći dostupne alate nastavnici svoje nastavne cjeline mogu učiniti dinamičnijim i interaktivnijim za učenike čime će zasigurno podići razinu motivacije učenika za usvajanjem nastavnog gradiva.

Učenici su u sklopu projekta prošli kroz pet područja digitalnih kompetencija:obrada informacija, komunikacija i online suradnja, stvaranje digitalnog sadržaja, sigurnost i rješavanje problema.

Na satovima informatike smo obradili scenarij Moj Internet, suradnički, interdisciplinarni projekt čiji je cilj informirati i podići razinu svijesti o sigurnoj i pozitivnoj uporabi digitalnih alata i tehnologije. Učenici su se podijelili u grupe, surađivali u sustavu OFFICE365 te radove prenijeli na CRISS platformu gdje su pregledani i ocijenjeni.

Vesna Pisačić
Srednja škola Zlatar
Hrvatska

Damjan Zagorec
Srednja škola Zlatar
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC