Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
89.1MB

Pokušavam misliti, ne zbunjuj me činjenicama

Projekt debate u nastavi „Pokušavam misliti, ne zbunjuj me činjenicama“ projekt je učenika sedmih i osmih razreda u koji su bile uključene četiri škole: OŠ D. Tadijanovića u Vukovaru, OŠ Retfala iz Osijeka, OŠ Ernestinovo iz Ernestinova i OŠ S. S. Kranjčevića Levanjska Varoš. Projekt se odvijao u četiri tjedna. Tema debate bila je Hipokratova izreka „Neka vaša hrana bude lijek, a vaš lijek vaša hrana“. Teze za debatiranje bile su: Veganskom prehranom do zdravijeg i duljeg života, Previše sporta šteti zdravlju, Pretilost u dječjoj dobi odgovornost je roditelja i Zdrava hrana osigurava dug život. Međuškolska debata odvijala se na dvije razine. U Yammeru su učenici svih škola tijekom tjedna raspravljali o izabranoj tezi, stavljajući materijale i argumentirajući svoje stavove. Na kraju tjedna škola domaćin vodila je debatu suprotstavljajući afirmacijsku i negacijsku skupinu učenika, dok su učenici ostalih škola videokonferencijski pratili debatu koristeći program Adobe Connect te su se aktivno uključivali u debatu glasajući u Mentimetru na početku o svojim stavovima i na kraju o boljem argumentiranju afirmacijske i negacijske skupine te tako odlučili o pobjedniku debate. Nakon završnih riječi skupina učenici iz ostalih škola učenicima domaćinima postavljali su pitanja o predstavljenoj tezi na koja su učenici domaćini argumentirano odgovarali. Debata potiče kritičko mišljenje i uči ih kako argumentirano obraniti svoje stavove. Grupni rad potiče društvene i komunikacijske vještine kod učenika i njihovu suradnju ne samo unutar škole i s nastavnikom, već i s drugim školama i učenicima koje ne poznaju, ali uče surađivati te braniti ili opovrgavati izabrane teze.

Draženka Kovačević
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Hrvatska

Damira Nujić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Hrvatska

Marina Žulj
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Hrvatska

Darko Tufekčić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Hrvatska

Nataša Šego
Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš.
Hrvatska

Ivana Kardo
Osnovna škola "Ernestinovo", Ernestinovo
Hrvatska

Ivana Dolaček
Osnovna škola "Retfala", Osijek
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC