Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
7.1MB

Vukovar – Our view of smart living

Predstavljanje projekta „Vukovar – Our view of smart living“ (putem prezentacije i izrađene makete) koji je osvojio prvu nagradu na ovogodišnjem kreativnom natječaju u sklopu donacijskog programa Generacija Next i pobijedio na Arduino Day Community Challenge-u 2019. održanom u Milanu. Projektom smo omogućili učenicima upoznavanje sa svijetom Arduina i Internet of Things te sa sigurnošću možemo ustvrditi, potaknuli razvoj kreativnosti, kolaboracije, inovativnosti, stjecanje korisnih iskustava tijekom učenja, a sve to sa ciljem unapređivanja vještina i stjecanja potrebnih znanja kako bi se naši učenici pripremili za tržište rada u kojem nedostaje stručnjaka u području STEMa. Maketa predstavlja glavnu vukovarsku ulicu i šetnicu uz Dunav a u njoj su implementirana arduino rješenja za pametnu rasvjetu, semafor, parking i solarni tragač. Izrada makete pametnoga grada Vukovara vođena je idejom: „OUR SOLUTION TO LESS POLLUTION“. Naši učenici su radom na ovom projektu, stekli iskustava učenja kroz aktivno sudjelovanje u timskom i suradničkom okruženju što im je dodatno osnažilo motivaciju za učenje jer će zasigurno stečena znanja i iskustva s lakoćom moći integrirati u svakodnevnicu ali i u budući profesionalni život.

Fotografija: Maketa pametnog grada Vukovara: https://bit.ly/2HKCEfd Fotografija: Arduino komponente: https://bit.ly/2ujilh7

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar
Hrvatska

Davor Šijanović
Gimnazija Vukovar
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC