Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
25.9MB

Zajedno smo jači - povežimo školski kolektiv

Radionica će obraditi teme timskog rada, suradnje, organizacije i podjele uloga u timu kao i jasne komunikacije na razini kolektiva koji se na dnevnoj bazi zajednički suočava s nizom izazova. Kroz pohađanje radionice sudionici će imati prilike unaprijediti svoje komunikacijske vještine te osvjestiti poteškoće s kojima se susreću kroz rad u timu. Također, sudioncima će se prezentirati i ponuditi metode rada za lakše rješavanje svakodnevnih izazova u radu sa svojim kolegama, a sve kroz interaktivne zadatke i rad u grupi.

Andrea Pandurović Ugrin
Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET
Hrvatska

Patricia Pavlović
Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET
Hrvatska

Bojan Markičević
Atelier des Jours à Venir, Pariz, Francuska, OŠ Velika Mlaka i XIII. gimnazija
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC