Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
63.4MB

Digitalna Erasmus početnica

Radionica "Digitalna Erasmus početnica" uključuje upoznavanje rada na projektnom zadatku za Erasmus + projekte pomoću različitih digitalnih alata. U samom uvodu u trajanju od 20 minuta, voditeljice radionice će predstaviti Erasmus + projekt i etape rada prilikom pisanja i provedbe projektne ideje uz pomoć digitalnih alata. Kao primjer uspješne aplikacije, voditeljice će prezentirati vlastite Erasmus projekte, izbor i uporabu digitalnih alata koje su koristile te njihovu efikasnost u timskom radu. Nakon uvodnog dijela, slijedi radionički dio u trajanju od 50 minuta. Sudionici će biti podijeljeni u pet skupina koje predstavljaju pet različiti timova u kojima će na dinamičan i inovativan način raditi na dijelovima projektne ideje. Skupine će raditi na analizi potreba škole od strane svih dionika i izradi strategije, izradi problemskog stabla i stabla ciljeva, izboru edukacija i integriranju u nastavu i školski kurikulum te financijskom planiranju, diseminaciji i evaluaciji projekta. Unutar timova sudionici će raditi s predloženim digitalnim alatima kao što su: QR kodovi, Kahoot, Microsoft Office 365 (Forms, Word, PowerPoint), Linoit, Mindomo, Mentimeter, Kizoa, Kapwing, Canva, StoryJumper, SurveyLegend, TinyURL te će koristiti SEG, eTwinning i Edmodo platforme. Nakon završetka radioničkog dijela, sudionici će ukratko izložiti svoje radove i objediniti ih na platformi Edmodo koja će im koristiti za daljnje prijavljivanje na različite Erasmus projekte. Radionicom "Digitalna Erasmus početnica" sudionike uvodimo u svijet realizacije projektnih ideja na brz, zanimljiv i efikasan način upotrebom različitih digitalnih alata.

Poveznica na materijale s radionice: https://carnet-my.sharepoint.com/personal/melita_matan_skole_hr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmelita%5Fmatan%5Fskole%5Fhr%2FDocuments%2FCUC&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYXJuZXQtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWVsaXRhX21hdGFuX3Nrb2xlX2hyL0VxdUd4ejN5SDJKT2lQUFlvWU0yU1FjQlBSTVFwdHJsN3lrYUxmY29pb080TGc_cnRpbWU9S2gxT1M4NW8xMGc

Melita Povalec
Osnovna škola Frana Galovića, Školski prilaz 7, 10 000 Zagreb
Hrvatska

Daria Stejskal
Osnovna škola Frana Galovića, Školski prilaz 7, 10 000 Zagreb
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC