Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
7.3MB

Simulacija računalnih mreža

Cisco packet tracer je program za profesionalnu i edukacijsku simulaciju računalnih mreža. Prilikom izrade bilo koje računalne mreže može se izvesti simulacija iste u stvarnom vremenu, pokazati kretanje računalnih paketa, izračunati i izmjeriti razne interferencije u mreži, te prikazati komunikaciju između računala i servera. Prvi dio radionice zamišljen je kao kratko predavanje o računalnim mrežama, paketima, umrežavanju i podmrežavanju, a zatim slijedi rad u Cisco packet traceru gdje ćemo simulirati slanje e-maila i komunikaciju sa mail serverom, odradit ćemo prijenos podataka u mreži i komunikaciju te najvažnije naredbe za ftp server, te prikazati princip rada i komunikaciju sa web serverom. Na kraju radionice polaznici će samo izraditi određenu mrežnu simulaciju i testirati ju.

Darko Krznar
II.osnovna škola Varaždin
Hrvatska

Stiven Šijak
Osnovna škola Ludbreg
Hrvatska

Dragan Lukić
Osnova škola MArtijanec
Hrvatska

Miodrag Maksimović
Osnovna škola Sokolovac
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC