Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pdf
784KB

Iskustvenim učenjem do Eulerovog pravca

Sudionicima radionice bit će prikazano iskustvo rada usvajanja koncepata vezanih uz četiri karakteristične točke trokuta i uvježbavanje istih. Cilj je pokazati važnost prikaza geometrijskih pojmova na različite kreativne načine (osjetilima i pokretima, radom s rukama, korištenjem IKT-a). Takvim radom želi se pokazati kako učenicima olakšati usvajanje novih pojmova i razvoj geometrijskog promišljanja. Učenik je na taj način doveden u fokus pri usvajanju novih pojmova. Nastavnik vodi učenike kroz igru preko iskustvenog učenja do novih sadržaja. Sam način poučavanja prolazi kroz sve etape SAMR modela kao podrška samostalnom i angažiranom učenju i usvajanju koncepata. U uvodu radionice sudionike ćemo upoznati s kreativnim načinom usvajanja koncepata geometrije trokuta koje smo provele s našim učenicima. Danim nastavnim materijalima intuitivno se dolazi do Eulerovog pravca pomoću četiri karakteristične točke trokuta (od faze substitution – rad u wordu, preko faze augmentation – Frayerov model, rješavanje zadataka u virtualnoj učionici pomoću Geogebre, faze modification – izrada i prezentiranje umnih mapa pomoću poppleta i kvizova za samovrednovanje (Kahoot, Microsoft Forms) i na kraju faze redefinition - izrada apleta s primjenom iz svakodnevnog života). Učenici u virtualnom razredu pomoću Geogebrinog programa primijenjuju osnovne geometrijske konstrukcije i pomoću njih izvode zaključke. Umreženi učenici suradnički stvaraju radove u poppletu. Dinamičnim alatima na primjerima iz svakodnevnog života učenik postavlja hipotezu, prosuđuje i otkriva svojstva karakterističnih točaka trokuta te provjerava točnost prosuđivanja. Učeniku se kroz navedene etape učenja pomoću uporabe IKT-a omogućava postizanje više razine mišljenja. Nakon takve pripreme učenik je spreman za izazove suvremenog društva upotrebom tehnologije na višoj taksonomskoj razini.

Snježana Bošnjak
Elektrotehnička i prometna škola Osijek
Hrvatska

Zvjezdana Jurić
Ugostiteljsko-turistička škola
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC