Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
3.1MB

Učenički razvojni e-portfolio

Ogledni sat koji predstavljamo ima za cilj pokazati kako je moguće učinkovito koristiti digitalnu tehnologiju u nastavi informatike u petom i šestom razredu osnovne škole izradom učeničkih razvojnih e-portfolija koristeći se alatom MS Sway u sklopu Office 365 koje je sigurno digitalno okruženje za učenike. Učenički razvojni e-portfolio je kohezivna i dobro osmišljena zbirka elektroničkih dokumenata, digitalnih učeničkih radova, koje učenici stvaraju tijekom svog školovanja iz svih predmeta, ne nužno samo iz predmeta informatike. Kreiranje, nadogradnja i održavanje učeničkog e-portfolija je važna digitalna kompetencija koju trebamo razvijati kod učenika jer kroz radove pokazuje svoje vještine, napredak i razvoj tijekom školovanja. Uporaba IKT u nastavi omogućava učenicima stvaranje kreativnih digitalnih sadržaja, a stvaranje novih sadržaja najviša je razina učeničkih postignuća u kognitivnoj domeni koju inače slabo koristimo u svakodnevnom radu. Prezentirat ćemo primjer učeničkog e-portfolija i pokazati kako učenici u alatu MS Sway, spremaju i sustavno organiziraju svoje digitalne radove, odn. sadržaje koje su izradili koristeći web aplikacije: MS Word, MS PowerPoint, LearningApps, Scratch, MS Forms, StoryJumper, Powtoon, Pixton, Sutori, AdobeSpark. Istaknut ćemo kako im ti radovi služe za učenje, ponavljanje, provjeru znanja, razmjenu ideja, primjenu nastavnih sadržaja te međusobnu komunikaciju i suradnju. Učenici objavljivanjem svojih radova u e-portfoliju razvijaju vještine komuniciranja i pisanja, digitalnu pismenost, upotrebe multimedije, potiče ih se na kreativnost i inovativnost i kritičko mišljenje. Također e-portfolio pokazuje napredak, znanje i postignuća tokom obrazovanja, koji se može javno objaviti, potiče učenike da sami kritički vrednuju svoj rad kad su onako izloženi kritici i procjeni učitelja, roditelja i vršnjaka.

Vjera Barbir Alavanja
OŠ dr. Ante Starčevića, Zagreb, Hrvatska
Hrvatska

Mirjana Gaćina Bilin
Zdravstvena škola, Split, Hrvatska
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC