Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »

Scientix: Kako biti kreativan na jednostavan, jeftin i zabavan način?

Nastavnici u svom svakodnevnom radu nailaze na različite izazove, a jedan od njih je kako nastavu učiniti što zanimljivijom učenicima te kako im jednostavnim metodama s lako dostupnim i jeftinim materijalima omogućiti razumijevanje određenih pojava i kompleksnih prirodnih zakona na jednostavan, interaktivan i zabavan način.

Tina Marković
CARNET
Hrvatska

Andrea Pandurović Ugrin
CARNET
Hrvatska

Krešimir Čanić
Znanstveno-edukativni zabavni centar - ZEZ
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC