Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
109KB

Aplikacija za izradu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja

Suvremena nastava temelji se na korištenju paradigme u kojoj više u fokusu nije nastavnik nego učenik, a planiranje takvog nastavnog procesa bazira se na ishodima učenja. Pri planiranju predmetnog kurikuluma potrebno je voditi računa o konstruktivnom poravnavanju- usklađenosti ishoda učenja, nastavnih strategija i načina vrednovanja. Konačna forma predmetnog kurikuluma još uvijek nije službeno propisana i razlikuje se od škole do škole, pri čemu dio nastavnika još uvijek svoje planove i programe, odnosno kurikulume, ne temelji na ishodima učenja. Cilj predavanja je predstavljanje aplikacije za izradu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, koja korisniku na jednostavan način omogućuje izradu kurikuluma uz minimalno predznanje o Bloomovoj taksonomiji i razinama usvojenosti znanja, stavova i vještina, nastavnim strategijama i načinima vrednovanja. Aplikacija sadrži mogućnost unosa osnovnih informacija o kurikulumu (opis predmeta, cilj, nastavne cjeline i jedinice, trajanje, namjenu, nositelja i sl.) te mogućnost razrade ishoda učenja po razinama (kognitivna, afektivna i psihomotorna) uz popis aktivnih glagola; nastavne strategije koje se vežu uz pojedinu razinu, te načine vrednovanja ostvarenosti ishoda po razinama. Konačni rezultat je predmetni kurikulum koji se može printati u formi dokumenta koji sadrži razrađene nastavne cjeline/jedinice u kojima je isplanirana nastava i povezani ishodi učenja sa načinom realizacije. Sudionici predavanja upoznat će se sa načinom primjene aplikacije, a moći će vidjeti i kako planiranje nastave temeljeno na ishodima učenja olakšava nastavni proces i potiče nastavnika na korištenje aktivnih metoda, stavljanjem učenika u fokus. Razmjena ideja sa sudionicima bit će bazirana na raspravi o formama predmetnih kurikuluma koje sudionici koriste u svom svakodnevnom radu.

Ana Majić
Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije
Hrvatska

Ivica Zelić
Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije
Hrvatska

Tomislav Jakopec
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC