Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
667KB

BoF - korisnička perspektiva u Sustavu za korisnike

Self care korisnički portal omogućit će CARNET-ovim korisnicima uvid u podatke o uslugama, aplikacijama i projektnim aktivnostima iz različitih informacijskih sustava. Na radionici će biti prikazana ideja korisničkog portala, prikazan pregled podataka koji će biti dostupni korisnicima i prezentirat će se na koji način korisnici mogu upravljati podacima i korisničkim računima a koje CARNET kao ustanova nudi kroz razne usluge i servise.

Anamarija Sorić Ćustić
CARNET
Hrvatska

Jurica Vratarić
CARNET
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC