Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
15.8MB

Kako biti službenik za zaštitu podataka u školi?

Radionica je prije svega namijenjana službenicima za zaštitu podataka, ali i ravnateljima kojima se želi podići svijest o obvezama osobe koja vodi brigu o zaštitu podataka u školi.

Kroz radionicu će se dati osnovne upute i predlošci kako bi trebale izgledati politike privatnosti, koje informacije treba i na koji način pružiti roditeljima, zaposlenicima škole pa i samoj djeci (kroz izradu tzv. brošura), za što je potrebno prikupljati privole, kako upravljati prikupljenim privolama, kako se mogu i u kojim rokovim ostvarivati prava na pristup podacima, brisanje i druga pitanja koja brinu obrazovni sustav primjerice objava fotografija, monografija i sl.

Ivana Žiljak

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC