Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
699KB

Javna nabava u provedbi projekata financiranih iz fondova EU

Ulaskom Republike Hrvatska u Europsku uniju, građanima i pravnim osobama Hrvatske kao zemlje članice, otvorila se mogućnost za korištenjem financijskih sredstva Europske unije. Europska unija financira različite vrste projekata i programa iz određenih područja, sukladno trenutnim europskim politikama. Pravnu osnovu za javnu nabavu čine: direktive o javnoj nabavi (EU razina), programska pravila vezana za pojedini program europske teritorijalne suradnje, nacionalna pravila - u Republici Hrvatskoj to je Zakon o javnoj nabavi i pripadajući podzakonski akti. Javljajući se na projekte, fizičke i pravne osobe Republike Hrvatske postaju korisnici sredstava iz EU fondova. Važnost ispravne primjene pravila o javnoj nabavi osnovna je postavka od koje svaki korisnik mora krenuti. Predavanje će ukratko obraditi sljedeće pojmove: općenito o EU fondovima, pravila javne nabave, postupci javne nabave s naglaskom na otvoreni postupak, najčešće pogreške koje se javljaju u primjeni odredaba ZJN 2016 te nepravilnosti i financijske korekcije koje donose posrednička tijela.

Ivana Jelačić
CARNET
Hrvatska

Gabrijela Bagarić
CARNET
Hrvatska

Mia Pavlica
CARNET
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC