Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
2.7MB

Uloga modernih tehnologija u razvoju učeničkih vještina regulacije emocija i motivacije

U sklopu digitalizacije školskog sustava velika količina vremena posvećena je prilagodbi obrazovnih procesa i sadržaja, primarno u svrhu olakšavanja i ubrzavanja učenja. No, postoje i razni drugi faktori osim samog sadržaja koji utječu na uspješnost učenja. Između ostalog, to su i emocije učenika tijekom učenja, njegova očekivanja, stavovi prema vrijednosti učenja, te njegov interes i motivacija za učenjem. Ovo izlaganje će se baviti potencijalnim načinima kako iskoristiti moderne tehnologije i proces e-učenja za regulaciju učeničkih emocija i motivacije, te za razvoj vještina samoregulacije, čime se posredno može pospješiti i sama efikasnost učenja.

Dunja Božić

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC