Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
101.5MB

Čiča GorIoT

Koja je poveznica između Balzacova kapitalnog djela i interneta stvari? Što su prodanosti a što nedostaci IoT koncepta? Koji su Balzacovi najpamtljiciji citati? Kako se Internet stvari može primjenjivati u svakodnevnom životu i edukaciji? Sve navedeno a i malo više od toga doznajte na i HT-ova dinamična dvojca!

Krešimir Jusup
Hrvatski Telekom
Hrvatska

Branimir Hebrang
Hrvatski Telekom
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC