Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
3.0MB

Vrednovanje uz interaktivne listiće

Liveworksheets omogućuje pretvaranje tradicionalnih ispita znanja izrađenih u datotečnim formatima .doc, .pdf ili .jpg u interaktivne nastavne listiće. Pomoću njih dijagnostičko, formativno i sumativno vrednovanje u nastavnom procesu je jednostavnije i brže. Interaktivni listići imaju mogućnost uključivanja zvukova, videozapisa, zadataka povlačenja i puštanja, pridruživanja, zadaci kratkog odgovora i višestrukog izbora te vježbe izgovora za koje je potreban mikrofon. Na početku radionice je planirano kratko predstavljanje alata na primjeru unaprijed izrađenog interaktivnog listića kojem će polaznici pristupiti u ulozi učenika. Tijekom radionice polaznici će se upoznati sa prednostima alata: jednostavnost izrade, štedi vrijeme i papir (budimo ekološki osviješteni), postojanje velike zbirke izrađenih interaktivnih listića... Polaznici će se registrirati u alat, te će vođenom aktivnosti usvojiti izradu interaktivnog nastavnog listića. Voditelji radionice će podijeliti sa polaznicima listić kreiran u Wordu. Sudionici radionice će preuzeti dokument učitati u Liveworksheets i oblikovati tipove zadataka (npr. zadatke višestrukog izbora, pridruživanja). Korištenje ovog alata potiče upotrebu digitalnog okruženja za vrednovanje ostvarenosti ishoda i veću motivaciju učenika. Po završetku radionice polaznici će međusobno razmijeniti izrađene nastavne sadržaje u ulozi nastavnika i učenika. Kroz navedene aktivnosti će se provjeriti ostvarenost cilja i ishoda radionice.

Marija Jurišić Šarlija
Zdravstvena škola Split
Hrvatska

Ana Paradžik
Zdravstvena škola Split
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC