Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
4.4MB

Analiza troškova i koristi za društveno korisne projekte financirane iz EU fondova

Osnovna karakteristika društveno korisnih projekata je da, iako nisu nužno uvijek financijski održivi, rezultiraju dugoročnim koristima za širu društvenu zajednicu. Kako bi se osiguralo provođenje navedenih projekata, a time ostvarile i šire koristi za društvo u cjelini, jedan od glavnih instrumenata je financiranje navedenih projekata putem EU fondova. Pri tome je Vodič za analizu troškova i koristi (CBA analiza) investicijskih projekata osnovni alat koji se koristi za evaluaciju navedenih projekata. U našoj prezentaciji ćemo se osvrnuti na ključna područja koja je potrebno obuhvatiti prilikom izrade analize troškova i koristi, definirat ćemo segmente koji su u pravilu najrizičniji za cjelokupnu prihvatljivost projekta, definirat ćemo potrebnu razinu tehničkog znanja i poznavanje industrije koje se očekuje od izvoditelja te ćemo jasno naglasiti specifičnosti upravo društveno korisnih projekata u odnosu na klasične projekte u privatnom sektoru.

Velimir Doležal
KPMG Hrvatska d.o.o.
Hrvatska

Juraj Bilić
CARNET
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC