Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
918KB

Alat u ruke za lektiru bez muke

U nastavi hrvatskoga jezika lektira je sastavni dio nastavnog procesa i često stvara probleme učenicima. U modernim vremenima učenici sve više uporabljuju tehnologiju, a sve manje čitaju. Vođeni tom činjenicom povezali smo nastavu hrvatskoga jezika s nastavom informatike te uključili školsku knjižničarku u naš projekt. Ideja je bila prikazati zadanu lektiru uporabom web 2.0 alata pomoću kojeg bi mogli istaknuti posebnosti lektire odabranim alatom. Skupina učenika iz razreda pripremala je lektiru na spomenuti način. Njihov je zadatak bio predstaviti razredu alat koji je prethodno određen, a potom prezentirati lektiru u tom alatu. Alati i lektire koje su učenici povezivali su: 1. Vocaroo, Toondoo (Dragutin Tadijanović, Srebrne svirale) 2. Prezi (E. Hemingway, Starac i more) 3. Canva (M. Brajko Livaković, Kad pobijedi ljubav) 4. Thinglink (Dnevnik Anne Frank) 5. Storyboard (D. Šimunović, Alkar) 6. Glogster (S.Kolar, Breza) 7. Animoto (Đ.Sudeta, Mor) 8. Tiki-Toki (N. Mihelčić, Bilješke jedne gimnazijalke) 9. Wordwall (A. de Saint-Exupery, Mali princ)

Ovim ćemo interaktivnim izlaganjem predstaviti projekt i učeničke radove te zadati praktični zadatak sudionicima.

Vesna Samardžić
Osnovna škola Ivana Lovrića
Hrvatska

Ivona Tabak
Osnovna škola Ivana Lovrića
Hrvatska

Dragana Dolić
Osnovna škola Ivana Lovrića
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC