Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
3.2MB

Italija - u riječi i slici

Tijekom nekoliko proteklih školskih godina u sadržaju naših školskih kurikuluma dosta je projekata koji uključuju korištenje digitalne tehnologije i web alata u nastavi. Isto tako realizirani su brojni projekti koji su uključivali korelaciju više predmeta. Protekle školske godine u Katoličkoj osnovnoj školi Šibenik ostvaren je projekt Italija u riječi i slici, realiziran od strane kolegica Kolinde Gabrilo, prof.Engleskog i Talijanskog jezika i Ane Perak, prof.Geografije. Cilj projekta bio je upozati se s Italijom kroz korišenje različitih web alata, te kako isti web alati razvijaju učeničke kompetencije u dva potpuno različita područja Geografiji i Talijanskom jeziku. Korelacijom ovih dvaju predmeta željeli smo potaknuti učenika na sveobuhvatno usvajanje gradiva. Međupredmetna korelacija traži poseban angažman učitelja i učenika. Ona omogućava kvalitetnu i suvremenu nastavu. Povezujući gradivo više predmeta uz razumijevanje i primjenu, mnogo se lakše uči i pamti. Povezivanje predmeta pretpostavlja motiviranost i spremnost profesora (i učenika) na suradnju, a time se osim znanja usvajaju još brojne kompetencije važne za život svakog pojedinca.

Ana Perak
Katolička osnovna škola Šibenik
Hrvatska

Kolinda Gabrilo
Katolička osnovna škola Šibenik
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC