Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
2.8MB

Digitalna aplikacija Genially u nastavi Hrvatskoga jezika

Interaktivno izlaganje osmišljeno je kao prikaz interaktivnih digitalnih sadržaja izrađenih u alatu Genially za potrebe nastave Hrvatskoga jezika. Želja je autorice prikazati višestruku primjenjivost navedenoga alata za izradu digitalnih sadržaja u svim područjima i na svim obrazovnim razinama (razredna i predmetna nastava) nastave Hrvatskoga jezika, a okupljenim sudionicima konferencije ponuditi još jedan prikaz svrsishodne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi. U svome izlaganju autorica će predstaviti izbor digitalnih materijala načinjenih za obradu različitih programskih sadržaja (interaktivni lektirni predlošci, interaktivne digitalne slikovnice, jezični kvizovi i jezične igre, digitalni sadržaji za poticanje stvaralačkoga izražavanja u usmenim ili pisanim vježbama…) i ponuditi vlastiti osvrt, vlastite i učeničke dojmove i iskustva uporabe navedenih sadržaja u učionici, u konkretnim nastavnim situacijama. Interaktivnost izlaganja (komunikacija sa sudionicima izlaganja) ogledat će se kroz razmjenu mišljenja o predstavljenim sadržajima, njihovim dojmovima, prijedlozima, pitanjima, a želja mi je sudionike uključiti i u rad na samim digitalnim sadržajima kroz rješavanje zadataka (primjerice uporabom pametnih telefona) kako bi stekli uvid kako to izgleda u konkretnoj nastavnoj situaciji.

Ivana Macan
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC