Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
213KB

Ocjenjivanje programiranja u Loomenu

Iako je programiranje u hrvatskim školama prisutno odavno, još uvijek ne postoji razrađen način ocjenjivanja niti standardni evaluator, tako da velik broj nastavnika dio programiranja u kojem učenik mora samostalno izraditi algoritam i primijeniti ga u nekom programskom jeziku taj dio još uvijek odrađuje „na papiru“. Autori ove radionice za ocjenjivanje programiranja, uz ostale, koriste Loomen aktivnost VPL (Virtual Programming Lab) i vrstu pitanja CodeRunner. VPL je evaluator koji je u Loomen ugrađen kao aktivnost Između ostalog, prednost korištenja VPL-a je i to što nije nužno definirati programski jezik. To znači da, ukoliko im to želimo omogućiti, učenici mogu sami odabrati u kojem jeziku će rješavati određeni zadatak. Isto tako, unutar VPL editora omogućeno je ispravljanje pogrešaka. Svaka nova evaluacija može se kažnjavati oduzimanjem određenog postotka od ukupnog broja bodova. CodeRunner je vrsta pitanja. Njegova primjena je široka: od upisivanja dijela programa kojeg učenici trebaju završiti do unošenja čitavog programa. Trenutno podržava Pascal, Python2, Python3, C, C++, Javu, PHP, JavaScript, Octave i Matlab. Sudionici radionice najprije će, u ulozi učenika, riješiti i evaluirati dva VPL zadatka. Nakon toga riješit će test koji sadrži pitanja različite težine. Nakon upoznavanja s mogućnostima iz uloge učenika, polaznici će, uz pomoć voditelja postaviti u kolegij VPL aktivnost. Zatim će u bazu pitanja dodati tri CodeRunner pitanja i kreirati test. Napredni korisnici u test mogu dodavati i ostale vrste pitanja koja su primjenjiva za ocjenjivanje programiranja (kratki odgovor, brojčano, umetanje riječi koje nedostaju, prenesi i postavi u tekst i sl.).

Vesna Tomić
Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo
Hrvatska

Mihael Bobičanec
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC