Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
1.1MB

Društvene igre u službi nastave

Polaznici će upoznati neke nove društvene igre za koje nije potreban nikakav ili minimalan materijal, a koje se mogu aktivno koristiti u satovima ponavljanja bilo kojeg nastavnog predmeta. Polaznici će saznati pravila i isprobati svaku od predviđenih igara s naglaskom na korištenje u nastavi. Također, biti će u mogućnosti u paru ili grupi kreirati svoje postavke predloženih igara. Prednosti korištenja društvenih igara su mnoge. Iako učenici smatraju da se igraju i sretni su jer nemaju klasičan nastavni sat, zapravo aktivno sudjeluju u učenju i ponavljanju. Primorani su koristiti do tada stečeno znanje. Na primjer, u igri pod nazivom “Ah, hm, oh” učenici moraju bez zastajkivanja pričati o zadanoj temi dok im nastavnik štopericom mjeri vrijeme. Pobjednička ekipa je ona koja je najdulje pričala o zadanoj temi. Zamislite samo koliko spretan pojedini učenik mora biti da bez zastajkivanja priča o gospodarstvu Njemačke, jednadžbi pravca ili nekom lektirnom djelu. Puni potencijal mogu ostvariti kad bi im se na sljedećem satu omogućilo da pokušaju poboljšati svoje vrijeme uz mogućnost vježbe kod kuće. Svaki učenik bi pokušao svladati i onu najgoru lekciju koja mu zadaje probleme samo da bude što bolji ili najbolji. Ideja je predstaviti nekoliko takvih igara koje nisu toliko raširene u školama, a koje mogu potaknuti razvoj natjecateljskog duha, stvaranje snažnijih veza među učenicima i, naravno, učenje novih sadržaja. Igre su sjajne i za satove razrednika s ciljem poboljšanja razredne dinamike. Svaki polaznik će biti u “koži” učenika, igrati se, zabaviti te vidjeti na koji način naučeno primijeniti u svojoj učionici.

Tatjana Bednjanec
Osnovna škola Grabrik
Hrvatska

Antonija Capan
Osnovna škola Grabrik
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC