Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
69.6MB

Ovo je super učionica

„Znanstveni klub“ je slobodna aktivnost za učenike trećih razreda osnovne škole. Specifičnosti „Znanstvenog kluba“ su da s učenicima nižih razreda rade učitelji koji inače predaju u višim razredima osnovne škole (profesorica matematike i informatike, profesorica fizike, profesor kemije i profesorica njemačkog jezika) i interdisciplinarnost. Aktivnosti su kreirane kolaboracijom četiri učitelja, a uključuju sljedeća područja: matematiku, fiziku, astronomiju, kemiju i biologiju. Nastavne teme su organizirane u manje cjeline: postanak i razvoj (Veliki prasak, evolucija, Sunčev sustav, egzobiologija), građa tvari i međudjelovanje (čestični sastav tvari, agregacijska stanja, voda, gustoća, sila), likovi i tijela (popločavanje plohe, model Sunčevog sustava), elektrokemija i magnetizam (kuhinjske baterije, elektromagnet), energija (oblici energije, prikaz energije stupčastim grafovima), svjetlost (izrada spektroskopa), vjerojatnost i matematički „trikovi“. U svakoj cjelini integrirana su barem dva područja kako bi učenici znanost sagledali kao povezanu cjelinu i razvili svijest o utjecaju znanosti na društvo i održivi razvoj. Temelj nastavnog sata je učenički istraživački pokus kako bi učenici razvili znanstveno-istraživački pristup, zaključivanje i eksperimentalne vještine kroz formuliranje istraživačkih pitanja i hipoteza. Učenici na pojedinim nastavnim satovima koriste tablete iz projekta e-Škole i primjenjuju različite digitalne alate kao što su LearningApps, Kahoot, Quizziz čime razvijaju digitalnu pismenost (sigurnost na internetu, važnost čuvanja osobnih podataka, npr. lozinke, izrada kviza). Pojedine teme učenici demonstriraju učenicima iz razreda te na taj način šire stečena znanja na ostale učenike, a krajem nastavne godine predstavljen je rad „Znanstvenog kluba“ kroz izložbu učeničkih plakata.

Nevenka Jakuš
I. osnovna škola Vrbovec
Hrvatska

Sabina H-Omerović
I. osnovna škola Vrbovec
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC