Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
399KB

Decimalni izazov

Ogledni sat matematike namijenjen je učenicima 5. razreda, a izvodi se u računalnoj ili interaktivnoj učionici s tabletima. Prezentiranim aktivnostima ostvaruju se ishodi kurikuluma Matematike iz domena Brojevi i Mjerenje (Računa s decimalnim brojevima, Zaokružuje prirodne i decimalne brojeve, Računa i primjenjuje opseg i površinu geometrijskih likova) te ishodi kurikuluma međupredmetne teme Poduzetništvo (Planira i upravlja aktivnostima, Prepoznaje ulogu novca u osobnom i obiteljskom životu). U svrhu ostvarivanja ishoda, na nastavnom satu izmjenjivat će se individualne i grupne aktivnosti uz korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja. U uvodnom dijelu sata koristi se digitalni obrazovni sadržaj koji je izrađen u alatu Liveworksheets. Glavni dio sata predviđen je za grupnu aktivnost-rješavanje problemskog zadatka iz svakodnevnog života koja će biti najavljena animiranim prikazom izrađenim u alatu Powtoon. Grupna aktivnost uključuje i korištenje digitalnog sadržaja izrađenog u online servisu Flipitty, a konačni rezultati prezentiraju se putem dijeljenog dokumenta. U završnom dijelu sata provodi se evaluacija nastavnog sata i formativno vrednovanje pomoću alata Wooclap. Scenarij učenja pripremljen je u alatu Sutori. Izbor alata izvršen je prema sljedećim kriterijima: prilagođenost uzrastu učenika; mogućnost izrade besplatnog korisničkog računa za učitelja; vremenska neograničenost besplatnog korisničkog računa; ne postoji obaveza registracije učenika u svrhu korištenja sadržaja ili pristup putem AAI@Edu.hr korisničkog računa; velike mogućnosti primjene u nastavnom procesu; dovoljno funkcionalnosti za izradu kvalitetnoga i atraktivnoga sadržaja; jednostavnost izrade sadržaja; mogućnost dijeljenja sadržaja; mogućnost pristupa sadržaju neovisno o uređaju i platformi; ugodna i sigurna okolina za rad te mogućnost izbora razine privatnosti sadržaja. Ovisno o namjeni, odabrani alati udovoljavaju većini navedenih kriterija.

Valentina Pajdaković
Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC