Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
75.8MB

Geiger–Müllerov brojač

Neprekidno slušajući, ali i čitajući u medijima o novim otkrićima na području fizike, došli smo na ideju da konstruiramo ionsku komoru, koja bi bila nešto poput Geigerovog brojača, skupimo podatke i odredimo kakvu energiju imaju čestice koje se nalaze u našoj blizini. Ionska komora je jednostavan uređaj koja detektira ionizirajuće zračenje. Sastoji se od metalne limenke, žičane elektrode u središtu koje je izolirana od ostatka limenke, napajanja, voltmetra i mikrokontrolera. Komora je najčešće napunjena običnim zrakom. Komprimirani zrak ili ugljikov monoksid mogu dovesti do preciznijih mjerenja. Arduino(http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=1796&dm_det=1) Ako bi to bile čestice visokih energija,tada bi potvrdili, da su to ionizirane čestice i da su opasne po naše zdravlje, ukoliko bi ih bilo u većem broju. Dakle,detektirati takve čestice,bila su naša očekivanja. I tako smo pristupili izradi naše „limenke“ (ionske komore) i nadali se,da će „limenka“ ispuniti naše pretpostavke.(http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=1795&dm_det=1 i http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=1798&dm_det=1) Moramo priznati,da smo i sami bili iznenađeni uspjehom našeg projekta, jer smo uspjeli detektirali čestice. No, detektiranje samo po sebi nije bilo dovoljno. Trebali smo odrediti energije čestica, a preko energija i frekvenciju zračenja te ih usporediti s poznatim frekvencijama.(http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=1797&dm_det=1) Naša istraživanja potvrdila su postavljenu hipotezu rada: Utvditi da se u našoj „blizini“, nalaze čestice visokih energija. Te čestice pripadaju spektru elektromagnetskog zračenja visokih fekvencija, koje uzrokuju ionizaciju i koje može detektirati naša „limenka“. Pretpostavka je da većina ioniziranih čestice pripadaju spektru ultraljubičastog zračenja. Nadamo se da će i vama, naša „limenka“ , biti zanimljiva. Put našeg Gaiger-Mullerovog brojača popularno nazvane „limenka“ zabilježila je i kamera udruge Balon Stellar. (https://www.youtube.com/watch?v=7t7IzU1SKKQ)

Dobrila Hemetek
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci
Hrvatska

Tomislava Čuljak
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC