Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
3.5MB

Office 365 iz perspektive Sistemaša

Office365 paket, što je otvoreniji mogućnosti individualne prilagodbe to je više potencijalnih problema na koje korisnici svakodnenvno nailaze. Problemi sa višestrukom autentikacijom na istom uređaju, problemi prilikom instalacije, sinkronizacija računa te samog korištenja Office365 alata.

Bruno Krsnik
Perpetuum Mobile d.o.o.
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC