Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
6.3MB

Videokonferencije u nastavi

Dugotrajno hospitalizirana djeca odvojena su od primarne sredine i vanjskog svijeta jer su zbog imunokompromitiranosti često izolirana. Videokonferencije omogućuju povezivanje i komunikaciju hospitaliziranih učenika s vršnjacima što značajno poboljšava njihovu socijalizaciju. Primjer povezivanja učenika u zajedničku virtualnu učionicu ostvarili smo sa školama iz Pule i Metkovića. Videokonferencije omogućuju razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje u prethodno dogovorenim aktivnostima: zajedničke priredbe s učenicima iz Vukovara i Pule. Učenike redovito poučavamo o opasnostima u virtualnom svijetu. Dan sigurnijeg interneta obilježili smo videokonferencijom s učenicima iz OŠ Rajić. Videokonferencijama povezujemo učenike Škole u bolnici hospitalizirane u Klaićevoj bolnici s učenicima koji se liječe u Klinici za tumore i učenicima naše matične škole. U Školi u bolnici provodimo brojne kvalitetne projekte (gostovanje dječjih pisaca, projekcije filmova i gostovanje filmskih umjetnika i sl.) u koje se putem videokonferencija uključuju učenici drugih škola iz Republike Hrvatske s kojima surađujemo. Videokonferencije obogaćuju i unaprjeđuju nastavni proces jer omogućavaju virtualni izlazak iz bolničkog prostora i posjet različitim ustanovama. Na taj način organizirali smo posjet Gradskoj knjižnici, Zoološkom vrtu, Veleposlanstvu Australije itd. Videokonferencije ublažavaju izoliranost hospitaliziranih učenika i poboljšavaju njihovu kvalitetu života za vrijeme boravka u bolnici. Motiviraju ih za nastavu i pridonose vedrom i poticajnom raspoloženju. Potiču kreativnost, samostalnost, komunikaciju i podižu učenikovo samopouzdanje. Učenike redovnih škola senzibiliziramo za hospitalizirane vršnjake i zajedničkim aktivnostima razvijamo razumijevanje i međusobno prihvaćanje. Videokonferencije omogućuju uključivanje šire društvene zajednice u odgojno-obrazovni rad na dobrobit učenika koji pohađaju redovnu školu i onih koji se školuju u bolnici.

Martina Bošnjak
OŠ Izidora Kršnjavoga
Hrvatska

Danijela Bejuk
OŠ Izidora Kršnjavoga
Hrvatska

Ljerkica Vinković
OŠ Izidora Kršnjavoga
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC