Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
23.3MB

Stavi zadaću na Padlet i lektiru na Loomen i uživaj!

Za "interaktivno izlaganje" Ivana Zrinščak U interaktivnom izlaganju pokazat ću primjenu digitalnog alata Padlet u nastavi kao odličnu nadopunu, osvježenje klasične domaće zadaće u bilježnici. Pokazat ću prednosti takvog načina komunikacije sa učenicima i kako koristeći Padlet proširujemo uporabu drugih digitalnih alata, povećavamo informatičku pismenost i međusobnu suradnju i komunikaciju. Kroz Padlet učenicima možemo pružiti šansu da se upoznaju sa drugim digitalnim alatima, kao na primjer alati za izradu mentalnih mapa, kreaciju i rješavanje kvizova, uređenje fotografija i izradu postera, video editore, alat za glasanje, wordcloud editor... Kolegica, Antea Rukavina Ivanjko, pokazati će kako koristi Loomen platformu u nastavi i kako može biti korisno sredstvo za provjeru pročitane lektire ili bilo kojeg oblika praćenja i vrednovanja učenikovog napretka.

Ivana Zrinščak
Osnovna škola Ivana Granđe
Hrvatska

Antea Rukavina Ivanjko
Osnovna škola Ivana Granđe
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC