Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
10.2MB

Kako su aplikacije olakšale rad GLOBE programa

Program GLOBE je znanstveno obrazovni program, koji obuhvaća mjerenja i opažanja u području atmosfere, vode, tla i zemljišnog pokrova. Za svaku vrstu mjerenja i opažanja postoji propisani protokol, instrumentarij definiranih karakteristika i odgovarajuća dinamika mjerenja, koje su osmislili znanstvenici koji surađuju s programom GLOBE. Učenički će im podaci koristiti za bolje razumijevanje i tumačenje stanja te predviđanje promjena globalnog okoliša. U GLOBE programu učenici upoznaju i na neposredan način doživljavaju svoje okruženje, upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tumačenja podataka, povezuju školska znanja s praktičnim i terenskim radom te razvijaju osjetljivost pozitivan odnos prema okolišu. Rezultati učeničkih mjerenja i praćenja niza parametara iz okoliša slijevaju se u jedinstvenu GLOBE bazu podataka. Toj otvorenoj datoteci može pristupiti svaki posjetitelj GLOBE mrežnih stranica (https://www.globe.gov/home), a ne samo sudionici GLOBE programa. Posjetitelji imaju uvid u cjelokupnu bazu podataka, prikazanih u obliku numeričkih tablica, zemljovida i grafikona. Moguće je uspoređivanje učeničkih podataka s podacima satelitskih snimanja, a istodobno su dostupne aktualne vizualizacije ili slikovni prikazi za sve podacima potkrijepljene parametre. Mobiteli i računala postali su neizostavni dio našeg svakodnevnog života. Opremljeni su raznim senzorima (senzor udaljenosti, osvijetljenosti, akcelerometar, GPS i sl.), kamerama, zvučnicima, mikrofonima. Uz prikladne aplikacije moguće je očitati veličine koje senzori detektiraju. U interaktivom izlaganju bit će prikazano kako mobitele možemo iskoristiti u programu GLOBE. Biti će opisana aplikacija GLOBE Observer koja obuhvaća 4 GLOBE protokola. Korištenjem ove aplikacije sateliti očitavaju lokaciju mjerenja, a prikupljeni podatci direktno se šalju u GLOBE bazu podataka.

Tamara Banović
Osnovna škola Josip Pupačić Omiš
Hrvatska

Ivica Štrbac
Osnovna škola Josip Pupačić Omiš
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC