Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
9.1MB

Hammurabi – pomoć za školsku sudsku pisarnicu

Nakon uspješnog razvoja ideje vježbeničke tvrtke u strukovnim školama koji je rezultirao njihovim ulaskom u redovni nastavni program javila se ideja stvaranja vježbeničkog ureda na sličnim osnovama u sklopu nekoliko predmeta u zanimanju upravni referent. Jedan od predmeta je Uredsko poslovanje i dopisivanje koji bi trebao osposobiti učenike za rad i u sudskim pisarnicama. Kako institucije državne uprave danas teže digitalizaciji svog poslovanja ovim izlaganjem će se predstaviti ideja vježbeničkog ureda i demonstrirati vođenje sudskog predmeta u sudskoj pisarnici pomoću programa Hammurabi koji je izrađen kao pojednostavljena simulacija postojećeg digitalnog sustava koji se koristi u našem pravosuđu. Prikazat će se kako se kroz uloge u pisarnici koje se mogu učeniku dodijeliti i unutar programa učenik priprema za rad u digitalnom okruženju, a nastavnik ima kontrolu izvršenih zadataka.

Vesna Pavković-Dončević
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Hrvatska

Blaženka Urh
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Hrvatska

Juraj Dončević
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC