Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Pregled programa

Srijeda, 6 Studeni
9:30 – 11:00Interaktivna izlaganja 1 (Šibenik I)
 Interaktivna izlaganja 2 (Šibenik II)
 Interaktivna izlaganja 3 (Šibenik III)
 Radionica 1 (Šibenik IV)
 Radionica 2 (Šibenik V)
 Radionica 3 (Šibenik VI)
 Radionica 4 i Ogledni sat 1 (Šibenik IX)
 Radionica 5 (Šibenik X)
 Radionica 6 i Ogledni sat 2 (Šibenik XI)
 Interaktivna izlaganja 28 (Kornati)
11:00 – 11:30Mali odmor
11:30 – 13:00Interaktivna izlaganja 4 (Šibenik I)
 Interaktivna izlaganja 5 (Šibenik II)
 Radovi 1 (Šibenik III)
 Radionica 7 (Šibenik IV)
 Radionica 8 (Šibenik V)
 Radionica 9 (Šibenik VI)
 Radionica 10 i Ogledni sat 3 (Šibenik IX)
 Radionica 11 (Šibenik X)
 Radionica 12 (Šibenik XI)
13:00 – 14:30Veliki odmor
14:30 – 16:00Interaktivna izlaganja 6 (Šibenik III)
 Radionica 13 (Šibenik IV)
 Radionica 14 (Šibenik V)
 Radionica 15 (Šibenik VI)
 Radionica 16 i Ogledni sat 4 (Šibenik IX)
 Radionica 52 i Ogledni sat 12 (Šibenik X)
 Radionica 18 (Šibenik XI)
 Interaktivna izlaganja 7 (Kornati)
16:00 – 16:30Mali odmor
16:30 – 18:00Svečano otvaranje konferencije
 
Četvrtak, 7 Studeni
9:30 – 11:00Interaktivna izlaganja 8 (Šibenik I)
 Interaktivna izlaganja 9 (Šibenik II)
 Interaktivna izlaganja 10 (Šibenik III)
 Radionica 19 (Šibenik IV)
 Radionica 20 (Šibenik V)
 Radionica 21 (Šibenik VI)
 Radionica 22 (Šibenik IX)
 Radionica 23 (Šibenik X)
 Radionica 24 (Šibenik XI)
 Interaktivna izlaganja 11 (Kornati)
11:00 – 11:30Mali odmor
11:30 – 13:00Interaktivna izlaganja 12 (Šibenik I)
 Radovi 2 (Šibenik II)
 Interaktivna izlaganja 13 (Šibenik III)
 Radionica 26 (Šibenik IV)
 Radionica 27 (Šibenik V)
 Radionica 28 (Šibenik VI)
 Radionica 29 i Ogledni sat 5 (Šibenik IX)
 Radionica 30 (Šibenik X)
 Radionica 31 (Šibenik XI)
 Interaktivna izlaganja 14 (Kornati)
13:00 – 14:30Veliki odmor
14:30 – 16:00Interaktivna izlaganja 15 (Šibenik I)
 Interaktivna izlaganja 16 (Šibenik II)
 Interaktivna izlaganja 27 (Šibenik III)
 Radionica 32 (Šibenik IV)
 Radionica 33 (Šibenik V)
 Radionica 34 (Šibenik VI)
 Radionica 35 (Šibenik IX)
 Okrugli stol (Šibenik X)
 BoF (Šibenik XI)
 Interaktivna izlaganja 17 (Kornati)
16:00 – 16:30Mali odmor
16:30 – 18:00Interaktivna izlaganja 18 (Šibenik I)
 Interaktivna izlaganja 19 (Šibenik II)
 Interaktivna izlaganja 20 (Šibenik III)
 Radionica 37 (Šibenik IV)
 Radionica 38 (Šibenik V)
 Radionica 39 (Šibenik VI)
 Ogledni sat 6 i Ogledni sat 7 (Šibenik IX)
 Radionica 40 (Šibenik X)
 Radionica 41 (Šibenik XI)
 Interaktivna izlaganja 29 (Kornati)
20:00 – 21:30Radionica 52 (Šibenik IV)
 Radionica 36 (Šibenik V)
 
Petak, 8 Studeni
9:30 – 11:00Interaktivna izlaganja 21 (Šibenik I)
 Interaktivna izlaganja 22 (Šibenik II)
 Interaktivna izlaganja 23 (Šibenik III)
 Radionica 42 (Šibenik IV)
 Radionica 43 (Šibenik V)
 Radionica 44 (Šibenik VI)
 Radionica 45 (Šibenik IX)
 Radionica 25 i Radionica 46 (Šibenik X)
 Ogledni sat 8 i Ogledni sat 9 (Šibenik XI)
 Projekcija prvog dokumentarnog filma o Generaciji NOW (Kornati)
11:00 – 11:30Mali odmor
11:30 – 13:00Interaktivna izlaganja 24 (Šibenik I)
 Interaktivna izlaganja 25 (Šibenik II)
 Interaktivna izlaganja 26 (Šibenik III)
 Radionica 47 (Šibenik IV)
 Radionica 48 (Šibenik V)
 Radionica 49 (Šibenik VI)
 Radionica 50 (Šibenik IX)
 Radionica 51 i Ogledni sat 11 (Šibenik X)
 Radionica 17 (Šibenik XI)
13:00 – 14:30Veliki odmor
14:30 – 16:00Svečano zatvaranje konferencije (Šibenik I)

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC