Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
17.6MB

                                                 Primjena digitalnih alata na smotri ugostiteljskih škola

Smotra ugostiteljskih škola organizira se u Visu više od 20 godina kao projekt svih učenika, nastavnika i privrednih subjekata otoka. Na smotri sudjeluju škole iz cijele Hrvatske. U cilju osuvremenjavanja nastave i kontinuiranog osposobljavanja učenika i nastavnika za rad s IKT, tijekom trajanja manifestacije na temu "Antika", korišteni su različiti digitalni alati. Učenici su u digitalnom alatu Canva, Google fotografije i drugima izradili pozivnice, plakate i ostale materijale za smotru. U aplikaciji Relive izrađena je digitalna tematska šetnja kroz antičke lokalitete uz seminar za gostujuće nastavnike. Za izradu virtualne šetnje muzejom "Stara Issa" korišteni su 3D alati. Svi digitalni sadržaji podijeljeni su sa sudionicima smotre i objavljeni na web-u Škole. Aktivnostima je i učenicima i nastavnicima poticana kreativnost, samostalnost, povezivanje ideja i suradničko učenje, posebno korištenjem alata Teams. Evaluacija smotre provedena je digitalnim alatom Mentimetar. Za učenike je pokazala znatno povećanu motiviranost kako u primjeni IKT tako i u praktičnom dijelu rada. Nastavnicima strukovnih predmeta i ugostiteljima primjenom IKT približen je suvremeni način rada.

Autor(i):

Josipa Poduje; Srednja škola "Antun Matijašević Karamaneo"

Josipa Poduje rođena je 26. svibnja 1973. u Sinju. Diplomirala je 1997. godine na Fakultetu prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Od 1997, radi u Osnovnoj školi "Komiža", a zatim od 1998. u Srednjoj školi "A. M. Karamaneo" u Visu. 2014. stječe status profesora mentora, a 2019. status profesora savjetnika. Sudjeluje u natjecanjima iz biologije i kemije te natjecanju Mladih Hrvatskog Crvenog križa. Također je angažirana u svim međunarodnim i školskim projektima. Aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt e-škole, kao nastavnica STEM predmeta. Sudjelovala je u izradi digitalnih nastavnih sadržaja iz kemije i biologije. Školski je koordinator za provođenje eksperimentalnog programa "Škole za život".

Alma Vodopija; Srednja škola "Antun Matijašević Karamaneo"

Alma Vodopija rođena je 7. studenog 1971. u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Od 1996, radi u XVI. Gimnaziji u Zagrebu i asistentica na Zavodu za opću kemiju PMF-a u Zagrebu, a zatim od 1998. u Srednjoj školi "A. M. Karamaneo" u Visu. 2018. stječe status profesora mentora. Od 2019. obnaša dužnost ravnateljice SŠ "A. M. Karamaneo" Sudjeluje u natjecanjima iz biologije i kemije te natjecanju Opisujemo sustave. Također je angažirana kao sudionik svih međunarodnih i školskih projekata. Aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt e-škole, kao nastavnica STEM predmeta.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC