Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 Arduino - vremenski prekid i multipleksiranje LED displeja.

Na radionici će polaznici dobiti: Arduino Nano pločicu, experimentalnu pločicu i 7 segmentni četvero znamenkasti displej. Polaznici će se upoznati sa problemima upravljanja više LED segmenata, te metodama kako riješiti taj problem na nekoliko načina. Tijekom radionice polaznici će se upoznati sa radom Timer-1 registra i prekida vezanog za Timer-1 registar. Polaznici će na kraju uz pomoć tehnike multipleksiranja i Timer-1 prekida moći prikazivati četvero znamenkaste brojeve na 7 segmentnom LED displeju.

Autor(i):

Danijel Ptičar; Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić

Danijel Ptičar rođen je 1975. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirao je matematiku i informatiku na prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi u Srednjoj Školu Ban Josip Jelačić u Zaprešiću u kojoj predaje predmete iz područja algoritama i programiranja, te mikroupravljača. Napredovao je u zvanje mentora, a svoje znanstveno stručne radove prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima.

Vesna Marić; Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić

Vesna Marić rođena je 1977.g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je fiziku i kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i od 2006. g. radi kao nastavnica fizike u Srednjoj Školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću. Napredovala je u zvanje mentora, a svoje znanstvene interese usmjerava ka suvremenim pristupima nastavi prirodnih znanosti. Svoje znanstvene i stručne radove prezentira na Simpozijima o nastavi fizike i Županijskim stručnim vijećima te intenzivno radi na popularizaciji znanosti kroz razne projekte sa učenicima.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Osnovno znanje programiranja u C/C++ jeziku : rad sa varijablama, poznavanje osnovni aritmetičkih, logičkih i relacijskih operatora, naredbe grananja i petlje, osnove rada sa funkcijama. Poznavanje binarnog i heksadekadskog brojevnog sustava .

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC