Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
10.4MB

                                                 Jobshadowing u našoj učionici - nova iskustva u podučavanju

Erasmus+ programi postaju sve više korišteni u našim školama što je pridonijelo većoj kvaliteti podučavanja i ujedno stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika. Jedna od opcija Erasmus+ programa je i KA1 opcija stručnog usavršavanja-jobshadowing. Učitelj provodi radne dane u školi u europskim zemljama promatrajući nastavu i organizaciju rada škole u stranoj zemlji. Ovakav vid stručnog usavršavanja je iznimno koristan jer učitelj ima jedinstvenu priliku izravno upoznati druge školske sustave, razmijeniti svoja iskustva sa stranim kolegama, naučiti o drugačijim pristupima i metodama poučavanja, vrednovanju učeničkog znanja i postignuća, uspostaviti temelje za buduću suradnju stvaranjem novih projekata i na taj način implementirati svoja nova znanja i iskustva. Ovom prezentacijom će se prikazati obrnuta situacija: kako hrvatska učiteljica, koordinatorica jobshadowing mobilnosti, priprema posjet i jobshadowing program za strane kolege te nastavu engleskog jezika koristeći razne digitalne alate (Quizlet, Jigsaw Puzzle Maker, Adobe Spark Post) i metode koje su stranim kolegama važne za poboljšanje njihovog poučavanja te će se demonstrirati utjecaj jobshadowing posjeta na kolektiv škole domaćina. Važnost ovakvog iskustva je neizmjerna: smanjuje se nelagoda i otpor prema izvođenju oglednih satova pred drugim kolegama, primjenjuju se razne metode i pristupi kako bi učitelji pomogli stranim kolegama u obogaćivanju njihove prakse, ostvaruju kontakte sa stranim kolegama i buduće projekte, šire sliku o sebi kao učitelja-učitelja mentora/trenera, učitelji samoanaliziraju i procjenjuju svoje poučavanje kako bi svoju nastavu što bolje izveli i predstavili svoj rad kvalitetnije.

Autor(i):

Ivana Bokavšek; Osnovna škola Spinut

Profesorica engleskog i talijanskog jezika Ivana Bokavšek radi kao učiteljica engleskog jezika u osnovnoj školi Spinut u Splitu. Promovirana je u zvanje učitelj mentor. Aktivna je sudionica u Erasmus+i eTwinning projektima. Bila je koordinator Erasmus+ KA1 projekta "Na putu inovacija" te eTwinning projekta "How do we see us", nagrađenim europskom oznakom kvalitete, gdje je sa svojim učenicima stvarala razne radove npr. kratke filmove, prezentacije koristeći nove alate i strip u kojima su predstavljali hrvatsku kulturu, sport i znanost. Stručno se usavršavala u nekoliko europskih zemalja i svoje usavršavanje redovito diseminira u radu s kolegama i učenicima te na lokalnoj razini prezentirajući svoj rad i u televizijskim prilozima. Sa svojim učenicima sudjelovala je na tri Državna natjecanja iz engleskog jezika. Sudjelovala je na video konferenciji CUC 2009 na temu internetskog časopisa na engleskom jeziku "Spinut Online", na 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2017 gdje je održala radionicu na temu interaktivne prezentacije i interaktivno izlaganje na temu korištenja QR koda u terenskoj nastavi te 20. CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2018 gdje je održala radionicu „Nastava 21.stoljeća: Primjena CLIL metode“. Održala je sedam radionica na temu korištenja digitalne tehnologije u nastavi u sklopu programa “Nastavnik za nastavnika” u Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije te interaktivno predavanje na temu planiranja i provođenja Erasmus+ projekata. Područje profesionalnog razvoja se bazira na upotrebi digitalne tehnologije u nastavi i na promicanju njenih pozitivnih utjecaja kao i na razvijanju učeničkih generičkih kompetencija. Radni imperativ se temelji na samokritičnosti i samoanalizi i poboljšanju radnih i osobnih kompetencija.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC